Recomanacions


L'activitat física i els esports són molt importants en la vida de les persones, ja que tenen una influència positiva pel que fa a la salut física i mental. Per això us recomanem que practiqueu esport regularment, ja que a part d'estar en forma us divertireu!

La OMS ha publicat un llibre titolat "Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud"
Las recomendaciones que figuran en ese documento distinguen tres grupos de edad: 5-17 años, 18-64 años y más de 65 años. A continuación se indican las recomendaciones para cada grupo de edad.
Jóvenes (5 a 17 años)
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se recomienda que:
  • Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
  • La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud.
  • La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos.


Com estimular els fiets i les fietes per fer esport

Estimular els fills des de primerenca edat és molt positiu perquè s’aficionin per l’esport. La societat d’avui és conscient dels beneficis que aporta als fiets i les fietes, i per això els pares manifesten un gran interès en el qual els seus fills realitzin alguna activitat esportiva. Per a això, procuren estimular-los i orientar-los en aquells esports en els quals tinguin millors habilitats i aptituds físiques.

Per què els fiets i les fietes han de fer esport

Actualment, la majoria de les famíliess són conscients dels beneficis que l’esport aporta als seus fills. Per això, cada vegada és més freqüent que tractin d’introduir-los en alguna activitat esportiva des de primerenca edat, procurant despertar-los l’interès per la mateixa i el desig de practicar-la, a fi que realment s’aficionin i la realitzin durant un període llarg de temps.

- Contribueix al seu desenvolupament físic i al desenvolupament de les funcions motrius i cognitives, quan aquest es practica habitualment.

- Pot evitar o reduir els problemes que el sedentarisme comporta, com a obesitat, colesterol, etc.

- És molt important com a mitjà que els nens es diverteixin, es relacionin, aprenguin a jugar i millorin la seva autoestima.

- Amb l’esport els nens troben un entreteniment i una possibilitat per fer més amics i relacionar-se.

- És una activitat perfecta per cobrir el temps de lleure de petits i adolescents. Els nens necessiten molta activitat i entreteniment per la qual cosa l’esport pot ser el millor mitjà per satisfer aquestes necessitats.

A través de l’esport desenvolupen al màxim la seva psicomotricitat, fan exercici, desenvolupen destreses, obtenen major coordinació, agilitat, resistència, velocitat, etc., aprenen a respectar els seus companys, unes regles de joc i a saber comportar-se davant de la derrota o la victòria.

Com despertar-los l’interès per l’esport

En les famílies on es practica habitualment l’esport, tant per les famílies com com pels fills, és més fàcil que tots els membres de la família s’aficionin per alguna activitat esportiva o per l’esport en general.
L’estímul de la família és fonamental, realitzar activitats esportives junts desperta l’interès dels petits per a qui anar amb bicicleta, encistella, jugar a les pales, al tennis, al futbol o simplement tirar a porteria amb els seus pares, suposa una gran estímul esportiu i una gran diversió.

Regalar-li coses que estiguin relacionades amb l’esport que practica serveix per estimular-lo. Així per exemple, el dia del seu aniversari podem regalar-li una cistella de bàsquet, una porteria de futbol o una raqueta de tennis en comptes d’un DVD. Sempre hem de tenir present que els materials esportius han d’estar adaptats a l’edat del nen, hi haurà diferents mides segons l’edat o les mesures físiques.

A partir dels 5 o 6 anys, és l’edat ideal per iniciar-los a la pràctica d’alguna activitat física que li permeti jugar en moviment. Els esports més recomanats a aquesta edat són els que es realitzen en equip. Són més divertits per a ells perquè els permeten relacionar-se amb altres nens i aprenen a jugar formant part d’un equip.

Les famílies han de tenir un paper actiu, facilitant al seu fill les exigències que la pràctica d’aquest esport comporta, portant-lo als entrenaments i als partits encara que això els suposi un esforç.

S’han d’interessar per la seva relació amb l’entrenador i els seus companys d’equip, alhora que han d’estar al corrent de la lliga, torneigs o competicions que realitzi. La preocupació i interès dels pares ajudaran que el petit enforteixi la seva afició.

És fonamental que l’objectiu dels pares no sigui que el seu fill sigui el millor o sobresurti en l’activitat elegida. L’objectiu d’aquesta afició és que el petit es diverteixi i s’allunyi de la rutina escolar i familiar.


Quin esport elegir?

El pares han de propiciar a casa seva un ambient esportiu. Crear espais o portar-los a llocs apropiats on poder jugar perquè el petit pugui anar descobrint les seves preferències i habilitats per algun esport concret i així poder elegir encertadament.

És important buscar activitats que el diverteixin i li facin sentir còmode d’acord a les seves condicions físiques i els seus desigs, sense oblidar, que és el nen que ha d’elegir l’esport que desitja realitzar. Els pares poden orientar-lo en funció de les seves aptituds físiques o fins i tot de les seves preferències, però no poden obligar-lo; ha de ser ell qui ha d’elegir.

Quan vegem que té certa predisposició a algun esport concret, podem facilitar-l’hi, inscrivint-lo en algun equip o club esportiu.

És important que li expliquem que l’esport elegit no serà un passatemps sobtat, que podrà abandonar-lo quan es cansi o no trobi els resultats esperats, sinó que requereix constància, esforç i disciplina per obtenir bons resultats.

Sra. Trinidad Aparicio Pérez
Psicòloga clínica. Psicòloga escolar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada