2 d’abril del 2014

1r i 2n LLANÇAMENTS I RECEPCIONS

Hem iniciat el 3r trimestre treballant continguts d'habilitats bàsiques com són els llançaments i les recepcions. Tan important és llançar amb precisió com rebre de manera adequada. Hem modificat la situació inicial del cos i la forma de rebre, i al mateix temps hem emprat diferents materials, la qual cosa fa q canvie el gest tècnic per tal de realitzar qualsevol de les dues accions.
La progressió ha sigut des de la familiarització amb el material a llançar, descobriment de les possibilitats i aplicació a un joc (jocs d'escalfament, bàsquet, 7 vides o les deu passades entre altres).